De verzekering van Jaap de Groot

De verzekering van Jaap de Groot

Jaap is 36 jaar en woont samen met zijn vriendin Anouk, zij hebben een tweeling van twee jaar. Al zeven jaar is hij werkzaam bij een groot grondverzetsbedrijf met 85 personeelsleden en sinds vier jaar is hij daar controller. In het weekend begeleidt hij een jeugdteam bij de plaatselijke voetbalclub.

‘De werknemers maken gebruik van diverse machines en werkmaterieel. Omdat zij met deze grote machines werken, vinden wij het erg belangrijk dat het personeel en de continuïteit van het bedrijf goed verzekerd is. Met de adviseur van Boval hebben wij naar onze wensen een verzekeringspakket samengesteld en hebben gekozen voor een totaalpakket. Hieronder valt een collectieve ongevallenverzekering, verzuimverzekering, werkmaterieelverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, brandverzekering en rechtsbijstandverzekering.

Het Inkomenspakket

Met de collectieve ongevallenverzekering hebben wij de werknemers verzekerd en zullen zij een uitkering krijgen als zij door een ongeval blijvend invalide worden of komen te overlijden. Ook hebben wij gekozen voor het Inkomenspakket wat ons veel voordelen biedt. Het Inkomenspakket heeft namelijk alle partijen en kennis in één gebundeld. Zo zitten de verzekeraar, arbodienst en het re-integratiebedrijf bij elkaar. Het online registratiesysteem is altijd toegankelijk om een verzuim- en/of hersteldmelding te doen. Het Inkomenspakket neemt het extra werk omtrent verzuimregeling van ons over.

Werkmaterieelverzekeringen

Omdat het bij ons draait om het gebruik van diverse machines, is het belangrijk dat deze goed verzekerd zijn. Daarom hebben wij al het werkmaterieel jonger dan 5 jaar uitgebreid verzekerd. Bij Boval was het ook mogelijk om het werkmaterieel jonger dan 7 jaar uitgebreid te verzekeren, maar in overleg met de adviseur hebben we gekozen voor jonger dan 5 jaar.

Wij werken met grote zware machines die veel uren maken waardoor het kan zijn dat een machine defect raakt. Wij kunnen de machine dan niet gebruiken tot dat deze weer is gerepareerd. De dekking ‘vervangend object’ zorgt ervoor dat ik mijn werkzaamheden met een huurobject kan voortzetten.

De adviseur

Het is erg prettig dat de adviseur regelmatig langskomt. We bespreken hoe het zit met de verzekeringen en of wij niet over- of onderverzekerd zijn. Hij helpt ons ervoor te zorgen dat de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd is en blijft. Daarnaast hebben wij het ook over de maatregelen die wij moeten treffen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Via Verzekeringsinzicht kan ik de polissen van onze verzuim- en schadeverzekeringen inzien. Ook kan ik de algemene voorwaarden bekijken en als er wijzigingen zijn, kan ik die eenvoudig doorvoeren.

De service die Boval biedt, is erg prettig. Zij onderhouden goed het contact, beantwoorden snel onze vragen en bieden ons de mogelijkheid om de polissen van de verzuim- en schadeverzekeringen in te zien wanneer wij dat willen door middel van www.verzekeringsinzicht.nl.’

Gratis verzekeringscheck aanvragen

 

De ervaringen van:

Deel dit artikel via: