Cursus Preventiemedewerker

Cursus Preventiemedewerker

Een veilige en gezonde werkomgeving is belangrijk. De preventiemedewerker is de aangewezen persoon binnen de onderneming om dit te vervullen. Elke onderneming is sinds 2005 verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. De wijziging van de Arbowet die onlangs plaatsvond (1 juli 2017), geeft de preventiemedewerker een nog belangrijkere rol binnen de organisatie. In kleine(re) ondernemingen vervult de werkgever deze rol zelf. Als een onderneming meer dan 25 werknemers heeft, moet hiertoe één of meerdere werknemer(s) worden aangewezen. Wij bieden daarom de cursus preventiemedewerker.

Onze dienstverlening

De preventiemedewerker adviseert de werkgever en dient te beschikken over voldoende deskundigheid en ervaring die is afgestemd op de risico’s in de onderneming. Om welke risico’s het gaat, staat beschreven in de Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en het daarbij horende Plan van Aanpak. De preventiemedewerker is de persoon binnen de onderneming die je kan aanspreken als het gaat om vragen over veiligheid, gezondheid en welzijn.

Voor wie is de cursus Preventiemedewerker?

Onze praktische cursus Preventiemedewerker duurt een halve dag (4 uur) en is bedoeld voor zowel de beginnend als de ervaren preventiemedewerker. Tijdens de cursus worden de cursisten wegwijs gemaakt in de Arbo-regels en wordt verteld waar relevante informatie (online) gevonden kan worden. Op interactieve wijze wordt er geleerd hoe risico’s binnen de onderneming te herkennen zijn en hoe deze risico’s kunnen worden aangepakt. Door middel van een praktijkopdracht gaat de cursist met de opgedane kennis aan de slag.

Doel

Aan het eind van de cursus weet de cursist:

  • Wat zijn/haar taak, rol en positie is in de onderneming.
  • Waar hij/zij relevante informatie kan vinden.
  • Hoe hij/zij aan de slag kan met de risico’s binnen de onderneming.

Cursusinhoud

De volgende onderwerpen behandelen wij tijdens de cursus:

  • Taken en rol preventiemedewerker, plaats in de onderneming.
  • Arbowet; rechten en plichten.
  • Veranderingen in de Arbowet 2017.
  • De Risico- Inventarisatie & -Evaluatie en het Plan van Aanpak.
  • Vinden van relevante informatie.
  • Vertalen van theorie naar praktijk, ‘hoe richt ik een arbobeleid in en hoe creëer ik hiervoor draagvlak binnen de onderneming’.
  • Praktijkopdracht (in groepsverband).

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 225,- per persoon excl. btw. Dit is inclusief naslagwerk en een bewijs van deelname.


Schrijf u nu direct in

Inschrijven