Consense Arbo

Consense Arbo

Consense Arbo ondersteunt en adviseert werkgevers en werknemers op alle gebieden van arbodienstverlening. Als gecertificeerde arbodienst biedt Consense Arbo diensten aan op het gebied van preventie, veiligheid, verzuim en re-integratie.

Consense Arbo is een zelfstandig opererende organisatie. Voor meer informatie over Consense Arbo bezoekt u de website www.consensearbo.nl