Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek

In de Arbowet is vastgelegd dat u als werkgever uw werknemers in de gelegenheid moet stellen om deel te nemen aan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Een PMO, voorheen beter bekend onder de naam PAGO, is een gericht arbeidskundig onderzoek naar de effecten van specifieke arbeidsgebonden risico’s op uw werknemers.

Een Preventief Medisch Onderzoek heeft als doel

  • Voorkomen van beroepsziekten
  • Bevorderen van de gezondheid van uw werknemers
  • Verbeteren van het functioneren van uw werknemers
  • Verbeteren inzetbaarheid van uw werknemers

Een PMO spoort gezondheidsrisico’s in het werk vroegtijdig op, zodat u maatregelen kunt treffen. Hiermee levert u een actieve bijdrage aan het verminderen van uw ziekteverzuim en het verbeteren van de effectiviteit van uw organisatie.

Herhaling loont

Omdat mensen en hun omgeving veranderen, is het van belang het onderzoek regelmatig uit te voeren. Zo beschikt u steeds over belangrijke informatie over de werkomstandigheden en het functioneren van uw werknemers.

Bevoegde artsen

Boval beschikt over een landelijk netwerk van bevoegde artsen, zodat onze planners altijd een afspraak bij u in de buurt kunnen maken.


Vraag vrijblijvend een offerte aan

Offerte aanvragen