Geschiedenis banner

Geschiedenis

Al meer dan 50 jaar een begrip

Geschiedenis

Opgericht in 1964

Boval BV is opgericht in 1964 door de Bond van loonbedrijven voor agrarisch- en grondverzetwerk Holland Utrecht Flevoland (opgericht in 1936). Als administratie- en assurantiekantoor stond het bedrijf in de beginjaren geheel ten dienste aan de leden van de brancheorganisatie. Het administratie- en boekhoudbureau zorgde voor een gedegen administratie en het assurantiekantoor voor een op het bedrijf toegespitst risicobeheer. Zo vervulde Boval op het terrein van verzekeringen dus meer een (collectieve) inkopers- en adviseursrol voor haar klanten dan dat zij op verkoop gericht was.

Boval van nu

Inmiddels heeft de Bond van loonbedrijven Holland Utrecht Flevoland de sectorale belangenbehartiging volledig beëindigd. Maar de geschiedenis is zeker niet verdwenen uit Boval. Zij richt zich nu als assurantietussenpersoon in het bijzonder op bedrijven in de agrarische loon- en grondverzetsector, de grond-, weg- en waterbouw, alsmede de transportsector en op- en overslagbedrijven in heel Nederland.

 

Meer informatie over Boval? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Neem contact op