Inloggen Verzuimregistratie

Inloggen Verzekeringsinzicht

Indien één van uw medewerkers ziek is, kunt u met uw (persoonlijke) gebruikerscode en wachtwoord inloggen op Verzekeringsinzicht.nl. Door een ziekmelding in te voeren wordt de melding voor de verzuimverzekering in behandeling genomen. Gelijktijdig wordt de verzuimbegeleiding opgestart.

Inloggen verzuimregistratie