ISO 14001 certificering

Maak negative milieu effecten beheersbaar

ISO 14001 certificering

Bij certificering van uw organisatie volgens de ISO 14001 norm wordt gekeken naar het milieumanagementsysteem binnen uw organisatie. Getoetst wordt of uw systeem zo is ingericht dat negatieve milieueffecten optimaal beheerst en beperkt worden. Een prima keuze om dit systeem te realiseren in uw organisatie, want door het invoeren van een dergelijk systeem, kunt u kosten besparen op bijvoorbeeld energie- en waterverbruik.

Steeds meer vraag naar ISO 14001 certificering

Overheden als gemeenten en provincies eisen het milieukenmerk steeds vaker als voorwaarde voor de toekenning van opdrachten.

Wat kunt u van ons verwachten?

Voor de realisering van de certificering brengen onze adviseurs het bestaande milieubeleid van uw organisatie in kaart en geven zij inzicht op welke wijzen voldaan kan worden aan de normeisen.

Terugkerende werkzaamheden

Ook na certificering kunnen onze adviseurs u bijstaan bij de jaarlijks terugkerende onderhoudswerkzaamheden, zoals de uitvoering van:

  • Milieuaspectenanalyse
  • Interne audits
  • Directiebeoordeling

Externe toetsing

Een externe certificerende instantie bepaalt vervolgens of uw milieumanagementsysteem hieraan voldoet en verleent bij een positief resultaat het certificaat aan uw organisatie.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze dienstverlening? De adviseurs van Boval staan u graag te woord. U kunt ons bereiken via het contactformulier of neem telefonisch contact op.


Vraag vrijblijvend een offerte aan

Offerte aanvragen