Verzuim en arbeidsongeschiktheid

Inkomensverzekeringen

Ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers heeft u niet zelf in de hand. Om het toch enigszins beheersbaar te maken en te voorkomen dat u als ondernemer voor alle kosten opdraait zijn er verschillende inkomensverzekeringen.

Losse verzekeringen inkomensverzekeringen

Loonwerkers AOV
Collectieve ongevallen

Totaalpakket inkomensverzekeringen

Inkomenspakket

Aanvulling secundaire arbeidsvoorwaarden voor personeel

U kunt er ook voor kiezen om de secundaire arbeidsvoorwaarden voor uw werknemers aantrekkelijker te maken met de volgende producten:

Collectieve verzekeringen