Boetes voor niet naleven Arbowet

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking getreden waarbij u dient te voldoen aan een aantal nieuwe eisen. Wanneer u hier niet aan voldoet, kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) u een boete opleggen. De belangrijkste boetes zijn voor u overzichtelijk gemaakt.

 

Boetes omtrent het basiscontract
Geen basiscontract€ 1.500 (kan direct worden opgelegd)
Basiscontract niet compleet € 750
Adviseren van de werkgever over de begeleiding van
werknemers die door ziekte niet kunnen werken niet
opnemen in basiscontract.
€ 750
De werkwijze van de bedrijfsarts is niet opgenomen
in het basiscontract
€ 1.500

 

Boetes omtrent preventiemedewerkers
Niet laten bijstaan door één of meer deskundige
werknemers (preventiemedewerkers).
€ 1.500

 

Boetes omtrent open spreekuur
Werknemers niet actief wijzen op de mogelijkheid tot een
open spreekuur.
€ 1.500

 

Boetes omtrent uitbreiding rol van de bedrijfsarts
Geen doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts.€ 1.500
Bedrijfsarts heeft geen mogelijkheid de werkplek
te bezoeken.
€ 1.500
Niet verzenden afschrift van advies aan belanghebbende
werknemers wanneer een ondernemingsraad of
personeelsvertegenwoordiging mist.
€ 340

 

Boetes omtrent second opinion
Geen mogelijkheid tot second opinion.€ 1.500
Het niet juist ter beschikking stellen van de
second opinion.
€ 750

 

Bron: XpertHR juni 2018

Deel dit artikel via: