Welke wijzigingen van het Bouwbesluit treden nu in werking?

Met ingang van 1 juli 2021 treden een aantal wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 in werking. Er zijn wijzigingen in onder andere de toegankelijkheidseisen, brand- en vluchtveiligheid van gebouwen en eisen aan fietsbruggen.  

Met ingang van 1 juli zijn er nieuwe wijzigingen in het Bouwbesluit 2012. Binnen het Bouwbesluit 2012 zijn er voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu opgesteld. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften. Er zijn met de nieuwe wijzigingen onder andere hogere eisen gesteld aan de bouw van nieuwe openbare gebouwen en de brandveiligheid van zowel bestaande als nieuwe gebouwen. In 2022 volgen er meer wijzigingen, deze treden in werking op 1 januari 2022 en 1 juli 2022.

Toegankelijkheidseisen

Zo mag de drempel van de hoofdtoegang van nieuwe gebouwen, zoals winkels, bars en cafés, maximaal 20 millimeter hoog zijn. Dit geldt ook voor de route van de openbare weg naar het gebouw.

Eisen brandveiligheid

Er worden ook hogere eisen gesteld aan de brand en vluchtveiligheid van gebouwen. Zo moet er op iedere bouwlaag een rookmelder aanwezig zijn. Daarnaast dienen alle rookmelders iedere 10 jaar vervangen te worden. De verantwoordelijkheid voor de specifieke zorgplicht voor de bouwwerkinstallatie wordt expliciet toegewezen aan de eigenaar van het bouwwerk.

Eisen fietsbruggen

Sinds 1 juli 2021 is er ook een nieuwe eis in werking voor de hoogte van leuningen op fietsbruggen. Deze eis houdt in dat bij nieuwe bouwwerken waar fietsers overheen gaan, zoals bruggen of viaducten, de leuning ten minste 130 cm moet zijn. Hierdoor worden fietsers beter beschermd. Deze eis geldt daarnaast ook voor bestaande bouwwerken op het moment dat de leuning verbouwd wordt.

Voor meer informatie over de wijzigingen verwijzen wij naar de Rijksoverheid.

Bron: Rijksoverheid

 

Meer nieuws:
Wat kunt u doen tegen onderverzekeren?

Deel dit artikel via: