Aantal graafschades in 2020 met 10% gestegen

Ondanks de vele inspanningen van de graafketen, is het aantal graafschades in 2020 met 10% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Zo zijn er in 2020 totaal 45.102 schades gerapporteerd met een geschatte directe maatschappelijke kosten van € 38,4 mln.

De vele inspanningen van de afgelopen vijf jaar zouden moeten leiden tot een daling van de cijfers. Helaas is dit niet het geval en daarom gaat Toezichthouder Agentschap Telecom op korte termijn in gesprek met de keten.

15.000 schades door onzorgvuldig graven

Agentschap Telecom concludeert dat 30% van alle graafschades, wat neerkomt op 15.000 schades, is veroorzaakt door onzorgvuldig graven door de grondroerder. Met het verwachtte toenemende aantal graafwerkzaamheden, is het belang van zorgvuldig graven alleen maar hoger. Zo krijgt de keten tot 1 januari 2022 de tijd om te voldoen aan de eigen normen om zorgvuldig te graven zoals vastgelegd in CROW500.

Verzeker u tegen schade

Met de Werkmaterieelverzekering of de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunt u zich voor de financiële gevolgen van graafschades indekken. Vanuit de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) gelden er voor u als grondroerder een aantal verplichtingen. Indien u daaraan niet voldoet, kan dit gevolgen hebben voor de dekking of het eigen risico onder de afgesloten verzekering. 

Deel dit artikel via: