Uitspraak: baggerschuifboot, wel of geen dekking landmaterieelpolis?

Onduidelijkheid of onenigheid over de dekking van de polis komt zo nu en dan voor. Zo ook bij een zaak tussen een aannemer en verzekeraar. Beide partijen verschillen van mening of de schade met een baggerschuifboot onder de dekking van de landmaterieelverzekering valt.

De aannemer had de opdracht om plantafval uit een sloot te verwijderen. Hiervoor gebruikte hij een (naar eigen zeggen gehuurde) baggerschuifboot. Tijdens de werkzaamheden is er schade ontstaan aan een zinker die deel uitmaakt van het waterleidingnet. De aannemer is hiervoor aansprakelijk gesteld en heeft de schade verhaald op zijn landmaterieelpolis. Echter wees de verzekeraar dit verzoek af. Volgens de verzekeraar valt een baggerschuifboot namelijk niet onder de landmaterieelverzekering.

De aannemer geeft aan dat op de polis het volgende vermeld staat “Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd op niet-openbare (water)wegen of (bedrijfs)terreinen (…)”. Dit zou volgens de aannemer betekenen dat de polis geldt voor materiaal dat op waterwegen gebruikt kan worden, zo ook een baggerschuifboot.

Het Hof geeft de verzekeraar gelijk. Zo kan niet bewezen worden dat de baggerschuifboot een gehuurd object is en oordeelt het hof dat een baggerschuifboot niet onder de landmaterieelpolis valt. Het verweer van de aannemer over de vermelding over werkzaamheden aan (water)wegen, wordt daarbij ook afgewezen. Bij werkzaamheden aan (water)wegen betekent het niet dat materieel op water wordt gebruikt, zoals een baggerschuifboot. Dit kan ook met landmaterieel langs waterwegen of op pontons.

Bij het aangaan van een verzekeringsovereenkomst is het daarom zinvol om goed na te gaan wat de verzekeraar onder bepaalde definities en voorwaarden verstaat. Dit geldt ook voor het aangaan van nieuwe werkzaamheden. Bij eventuele onduidelijkheden over uw polis kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Neem contact op met onze adviseur

Bron: Rechtspraak.nl

 

Lees het vorige artikel: Onwetendheid over zorgplicht werkgevers

Deel dit artikel via: