Certificeringsplicht drijvend materieel

Bent u in het bezit van pontons, grind- of zandzuigers, baggermolens of ander drijvend materieel? Dan bent u per 1 januari 2019 certificaat-plichtig (Certificaat van Onderzoek). De Binnenvaartwet stelt dat ieder stuk drijvend materieel voor 2019 gekeurd en gecertificeerd moet zijn. Wanneer u niet in het bezit bent van een geldig certificaat, bestaat de kans dat uw dekking vervalt.

De Binnenvaartwet geldt al sinds 2009 waarbij drijvend materieel gebouwd na 1 juli 2009 reeds gecertificeerd zijn en aan de nieuwe eisen en overgangsbepalingen moeten voldoen. Voor materieel gebouwd voor 1 juli 2009 geldt dit per 1 januari 2019. De nieuwe eisen zijn onder andere gericht op de stabiliteit van het vaartuig en de veiligheid van de bemanning.

Certificeren kleinschalig materieel
Ook kleinschalig materieel dient te beschikken over een certificaat. Met ingang van 7 oktober jl. geldt er voor kleine vaartuigen een regeling dat is toegesneden op het specifieke vaargebied en de geringe omvang van de vaartuigen. De keuringsinstanties toetsen of deze vaartuigen geen klaarblijkelijk gevaar opleveren. De aangepaste regeling kunt u hier vinden.

De aangepaste regeling is tot stand gekomen doordat duizenden kleine vaartuigen afgekeurd zouden worden omdat ze niet aan de gestelde technische eisen voldoen.

Heeft u vragen over uw dekking? Neem dan contact op met uw adviseur.

Deel dit artikel via: