Geen resultaatsverplichting onder de CROW 500 voor grondroerders

Voordat een grondroerder mag starten met graven dienen kabels en leidingen gelokaliseerd te worden. Steeds vaker ontstaat er een discussie over of een grondroerder aansprakelijk is voor de schade aan een kabel of leiding als deze niet te zien is voorafgaand aan de graafwerkzaamheden.

Lokalisatieplicht voor grondroerders

Om graafschades terug te dringen is de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) in het leven geroepen. Volgens deze wet moet de grondroerder vóór het uitvoeren van de graafwerkzaamheden de ligging van onderdelen van netten op de graaflocatie lokaliseren. Dit wordt ook wel de ‘lokalisatieplicht’ genoemd. Maar in deze wet staat niet op welke wijze het onderzoek dient plaats te vinden.

CROW 500

Omdat de WIBON-wetgeving niet voorziet in een verdere inhoudelijke uitwerking van het proces en kennis, is deze verder uitgewerkt in de CROW 500. Hierin staan de richtlijnen voor zorgvuldig grondroeren.

KLIC-melding

Om kabels en leidingen te lokaliseren dient de grondroerder een KLIC-melding te doen. Een KLIC-melding wordt gedaan bij het Kadaster. Via de KLIC-melding ontvangt de grondroerder informatie over de ligging van kabels en leidingen.

Praktijkvoorbeeld

In een arrest uit 2021 heeft de aannemer voorafgaand aan de graafwerkzaamheden een KLIC-melding ingediend en van de netbeheerder tekeningen ontvangen waarop de door de netbeheerder geleverde kabels te zien zijn. De aannemer probeerde deze kabel vervolgens te lokaliseren, maar heeft de kabel niet gevonden.

Op grond van de CROW 500 heeft de aannemer drie opties:

  1. Verder zoeken tot 1 meter aan weerszijden van de theoretische ligging, ook als dit betekent dat er buiten het zoekgebied moet worden gezocht, of;
  2. Werken zoals in een risicogebied of;
  3. Contact opnemen met de netbeheerder, de netbeheerder komt vervolgens met een passende oplossing.

De aannemer koos voor optie twee en heeft gewerkt zoals in een risicogebied door de werkzaamheden handmatig uit te voeren. De kabel is toen ook niet gevonden. Bij het uitvoeren van de graafwerkzaamheden is er toen toch een storing opgetreden in de kabel. De netbeheerder vindt dat de aannemer onzorgvuldig heeft gehandeld en daarom de schade moet betalen. De aannemer had de kabel moeten lokaliseren en als dat niet lukte de netbeheerder moeten bellen, aldus de netbeheerder.

De rechter oordeelde dat de CROW 500 geen verplichting bevat om de kabel te lokaliseren en het resultaat te melden aan de netbeheerder als deze niet gevonden wordt. De aannemer heeft daar, door te kiezen voor optie twee, aan voldaan. De aannemer hoeft de netbeheerder dus niet te bellen.

Als u volgens de CROW 500 heeft gehandeld en u raakt toch een kabel of leiding, is het mogelijk om niet aansprakelijk te worden gesteld. De lokalisatieplicht onder de CROW 500 bevat dus een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Verzeker u tegen schade

Met de Werkmaterieelverzekering of de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Boval kunt u zich voor de financiële gevolgen van graafschades indekken. Vanuit de WIBON gelden er voor u als grondroerder een aantal verplichtingen. Indien u daar niet aan voldoet, kan dit gevolgen hebben voor de dekking of het eigen risico onder de afgesloten verzekering.

Meer informatie?

Onze adviseurs helpen u graag. Neem gerust contact met ons op via 023 – 520 10 30 of laat ons u terugbellen.

Bron: Van Traa Advokaten

Deel dit artikel via: