Het nut en de noodzaak van een Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

De Schadeverzekering Inzittenden (SVI) biedt dekking voor schade die ontstaat bij een verkeersongeval waarbij passagiers betrokken zijn. Het maakt verder niet uit wie er schuldig is aan het ongeval. De SVI keert uit aan de inzittenden, zodat zij de schade kunnen vergoeden die ze hebben opgelopen. In Nederland is het niet verplicht om een SVI af te sluiten, maar het kan zeker verstandig zijn om dit te doen.

Als passagiers betrokken raken bij een ongeval waarbij er sprake is van letsel of materiële schade, dan kunnen de kosten hiervan hoog oplopen. Het is dan fijn als deze kosten gedekt worden door de verzekeraar, zodat passagiers hier zelf niet voor op hoeven te draaien.

Omvang van de dekking

Daarnaast is een SVI ook van belang als er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval. Passagiers kunnen schade altijd claimen op de WA-verzekering van degene die het ongeval veroorzaakt. Dit kan de bestuurder of een tegenpartij zijn. Noodzakelijke medische kosten zijn gedekt via de zorgverzekering, zowel voor de bestuurder als passagiers. Een zorgverzekering dekt alleen niet de kosten van bijvoorbeeld een uitvaart of blijvende invaliditeit. Met een SVI kan de verzekeraar een vast bedrag uitkeren aan de nabestaanden of aan het slachtoffer zelf, waardoor er financiële zekerheid ontstaat.

De Schadeverzekering Inzittenden (SVI) lijkt misschien op de Ongevallenverzekering Inzittenden (OVI), maar er zitten weldegelijk verschillen tussen deze twee.

Verschil OVI en SVI

Een Ongevallenverzekering Inzittenden biedt een eenmalige uitkering aan de inzittenden bij letsel of overlijden als gevolg van een ongeval. De OVI biedt alleen dekking voor bepaalde specifieke situaties, zoals overlijden of blijvende invaliditeit. Het biedt geen dekking voor andere kosten, zoals medische kosten of materiële schade.

Een Schadeverzekering Inzittenden daarentegen biedt een veel uitgebreidere dekking. Het dekt niet alleen de kosten van een medische behandeling, maar ook verlies van inkomen als gevolg van een ongeval, materiële schade en zelfs immateriële schade (zoals emotionele schade). Het is ook niet beperkt tot alleen letsel of overlijden als gevolg van een ongeval, maar dekt ook ziekte, invaliditeit en zelfs dood als gevolg van een andere oorzaak dan een ongeval.

Kortom, een SVI biedt uitgebreidere dekking dan een OVI en kan inzittenden en bestuurders van voertuigen meer bescherming bieden bij een ongeval. Hoewel de verzekering duurder kan zijn dan een OVI, kan de extra dekking en gemoedsrust die het biedt, de extra kosten meer dan waard zijn.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over een inzittenden verzekering? Onze adviseurs helpen u graag. Neem gerust contact met ons op via 023 – 520 10 30 of laat ons u terugbellen.

Bron: De beursbengel

Deel dit artikel via: