Welke wijzingen van het Bouwbesluit gelden nu?

Per 1 januari 2022 (tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet) gelden nieuwe bouwkundige eisen.

Verandering in aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht aannemer

Naast bouwkundige eisen aan liften van nieuwe woongebouwen zijn er ook wijzigingen in de vergunningverlening en handhaving. Zo is vanaf 1 januari 2022 de geldigheidsduur van diverse vergunningen voor arbeid in loondienst verlengd van één naar maximaal drie jaar (tenzij de duur van het arbeidscontract korter is). Daarnaast zijn de aansprakelijkheid en de waarschuwingsplicht van de aannemer veranderd. Voor deze privaatrechtelijke wijzigingen geldt deels geen overgangsrecht. Dit betekent dat voor bouwprojecten waarvoor nu de contracten worden afgesloten, maar die pas zijn voltooid na 1 januari 2022, de Wkb geldt.

Wat staat er precies in de Wkb?

De Wkb bevat verschillende privaatrechtelijke wijzigingen die voor de aannemers verzwarend werken. Vaak kan van deze verzwaringen niet worden afgeweken bij een niet-professionele opdrachtgever. Bij een professionele opdrachtgever kan er wel contractueel worden afgeweken. Daarom loont het zeker om de algemene voorwaarden en contracten nu al aan te passen. Zoekt u hierbij hulp? Ons juridisch partner Frontyr helpt u hier graag bij.

Verborgen gebreken regeling verdwijnt

Eén van de belangrijkste privaatrechtelijke wijzigingen is dat de verborgen gebreken regeling verdwijnt. Als aannemer blijft u aansprakelijk voor de ontdekte gebreken door de opdrachtgever bij de oplevering. Bij een professionele opdrachtgever kan daarvan wel worden afgeweken, maar enkel in het contract zelf. Daarnaast moet u als aannemer de opdrachtgever ‘schriftelijk en ondubbelzinnig’ waarschuwen als het bouwplan niet zal leiden tot een deugdelijk werk bij de oplevering. Bij oplevering moet er een consumentendossier worden verstrekt, Tot slot zal u aan uw opdrachtgever tussen de één en twee maanden na oplevering moeten vragen of er nog gebreken zijn.

Eisen die al gelden sinds 1 juli 2021

Sinds juli vorig jaar zijn er al veranderingen doorgevoerd in de toegankelijkheidseisen van nieuwe gebouwen. Zo mag de drempel van de hoofdtoegang van nieuwe gebouwen, zoals winkels, bars en cafés, maximaal 20 millimeter hoog zijn. Dit geldt ook voor de route van de openbare weg naar het gebouw. Daarnaast zijn er hogere eisen gesteld aan de brand en vluchtveiligheid van gebouwen. Zo moet er op iedere bouwlaag een rookmelder aanwezig zijn die iedere 10 jaar wordt vervangen. De verantwoordelijkheid voor de specifieke zorgplicht voor de bouwwerkinstallatie wordt expliciet toegewezen aan de eigenaar van het bouwwerk.

Daarnaast zijn er eisen gesteld voor de hoogte van leuningen op fietsbruggen. Deze eis houdt onder andere in dat bij nieuwe bouwwerken waar fietsers overheen gaan, zoals bruggen of viaducten, de leuning ten minste 130 cm moet zijn. Hierdoor worden fietsers beter beschermd. Deze eis geldt ook voor bestaande bouwwerken op het moment dat de leuning verbouwd wordt.

Loopt u met verzekeringsvraagstukken?

Loopt u als aannemer naast deze wijzigingen met verzekeringsvraagstukken? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. Zakelijke risico’s en de bijbehorende verzekeringen zijn een complexe materie. Welke bedrijfsverzekeringen u nodig heeft, is afhankelijk van uw bedrijf, de werkzaamheden, uw omgeving en de risico’s die u kunt en wilt dragen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Boval is een volstrekt onafhankelijke assurantieadviseur. Onze klanten ervaren ons als vakspecialist en voelen zich betrokken door de persoonlijke aandacht. Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek? Neem gerust contact met ons op.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit artikel via: