De eerste stappen naar duurzame inzetbaarheid

Het sleutelwoord in deze tijden van hoog verzuim is duurzame inzetbaarheid. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie draagt bij aan minder verzuim, productieve medewerkers, een energieke werkomgeving en lagere kosten. Maar welke stappen onderneemt u eerst en hoe integreert u dit binnen uw organisatie?

1. Inventariseren: wat wordt er aan duurzame inzetbaarheid gedaan?

Wanneer u werkt aan duurzame inzetbaarheid zult u merken dat het niet gelijk effect heeft op de korte termijn, maar wel veel resultaat zal geven op de langere termijn. Daarom ons advies! Maak een start en zet het op de agenda binnen uw onderneming. Ga eerst na wat je verstaat onder duurzame inzetbaarheid en ga vervolgens inventariseren wat er op dit moment wordt gedaan binnen de organisatie. Is er een fietsplan, een cursusaanbod of een sportvergoeding? Welke tijd wordt er al aan geïnvesteerd en leeft het nu onder de medewerkers?

2. Maak een duidelijk duurzaamheidsplan

Als u aan de slag wilt met duurzame inzetbaarheid binnen uw onderneming is het van belang dat duidelijk iedereen weet waar het voor staat en welk resultaat gewenst is. Daarbij is het van belang dat stakeholders meteen erbij worden betrokken. Denk op zowel individueel- (medewerkers) als teamniveau (afdelingen zoals HR/Communicatie/Directie). Stel een duidelijke visie en doelstellingen op. Zorg dat iedereen op de hoogte is van het plan en bijbehorende acties. Daarom moet er goed geluisterd worden naar de wensen van de medewerkers.

3. Zet duurzame inzetbaarheid op de agenda

Zorg ervoor dat duurzame inzetbaarheid gaat leven binnen de organisatie. Zet het daarom op de agenda’s van management en functioneringsgesprekken. Stimuleer uw medewerkers om na te denken over duurzame inzetbaarheid door zelf proactief zaken rondom dit thema bespreekbaar te maken. Het is daarom belangrijk dat leidinggevenden weten wat er speelt bij medewerkers. Zodoende kan er naar gehandeld worden om bijvoorbeeld gezond en effectief werken binnen een team te stimuleren.

4. Draagvlak binnen uw organisatie

Daarnaast is het van belang om te zorgen voor draagvlak binnen de organisatie door goed te luisteren naar medewerkers. Waar hebben zij behoefte aan? Wat draagt bij aan een gezondere werkomgeving. Spring niet gelijk hoog van de toren, maar zet de acties gefaseerd uit. Zo kan er geleidelijk resultaat worden geboekt.

5. Oog voor medewerkers en werkomgeving

Door te werken aan duurzame inzetbaarheid creëert u een gezondere werkomgeving met oog voor de medewerkers. Daarom is het van belang om continu te monitoren wat er leeft en waar nog aan gesleuteld kan worden. Het belangrijkste is het tonen van oprechte interesse en te zorgen dat de acties worden gewaarborgd. Zorg daarom ervoor dat het geïntegreerd raakt in de bedrijfsprocessen en wordt opgenomen in de bedrijfscultuur van uw organisatie.

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag! Neem contact op via 023 – 520 10 30 of vul ons contactformulier in en wij nemen contact met u op.

Deel dit artikel via: