De thema’s van duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een term dat voor bedrijven een steeds belangrijkere rol speelt. Wanneer u aandacht besteedt aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers zal dit op termijn effect hebben op het verlagen van het ziekteverzuim binnen uw organisatie. Uiteindelijk levert dit mogelijk een kostenbesparing op. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? Wij laten u kennismaken met de basisthema’s.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid betekent meer dan werken aan de gezondheid van medewerkers. Het is een beleid waarin het draait om medewerkers die productief, gemotiveerd en gezond kunnen blijven werken op de lange termijn. Duurzame inzetbaarheid wordt over het algemeen ingedeeld in vier thema’s:

Thema 1 – Gezond, veilig en vitaal werken

Medewerkers die fysiek en mentaal gezond zijn, zijn minder vaak ziek en presteren over het algemeen beter. In dit thema gaat het over drie onderwerpen: gezond, veilig en vitaal werken. Hierbij is zowel de werkgever als de medewerker verantwoordelijk.

  • Vitaal
    De fysieke gezondheid van de medewerkers is ook een aandachtspunt. Hoe kan een organisatie de werknemers fit en vitaal houden met als doel om dat zij langer gezond kunnen doorwerken en optimaal functioneren?
  • Gezond
    De mentale gezondheid van medewerkers in combinatie met de psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers moeten meer aandacht besteden aan seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk op de werkvloer. Op den duur kan dit namelijk leiden tot stress en lichamelijke, psychische en sociale klachten.
  • Veilig
    Werkgevers dienen te zorgen voor een veilige werkplek met goede machines, gereedschappen en apparaten. Het is belangrijk dat medewerkers op de hoogte zijn van de werkinstructies en dat de regels worden nageleefd.

Thema 2 – Goed opdrachtgeverschap en goed werkgeverschap

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om goed werkgeverschap te tonen. Dit betekent dat het loon op tijd wordt betaald, er voldoende vakantiedagen zijn en dat er een veilige werkplek beschikbaar is. Daarnaast is het belangrijk dat de medewerker zichzelf kan ontwikkelen en voldoende uitdaging heeft. Denk hierbij aan werkzaamheden op basis van de competentie en behoefte van de medewerker, de mate waarin de medewerker de werkdag zelf kan indelen en een juiste taakverdeling en functiebeschrijving.

Thema 3 – Leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit

De medewerker moet zich ook kunnen ontwikkelen in kennis en vaardigheden. Het is belangrijk u als werkgever uw medewerkers hierin stimuleren en vanzelfsprekend opleidingen en trainingen aanbieden.

Thema 4 – Eigen regie op de loopbaan

Dit thema houdt in dat de medewerker eigen doelen kan stellen en keuzes kan maken in het eigen leer- en ontwikkelproces. Het heeft raakvlakken met thema 3, maar hierbij ligt het initiatief en de beslissing bij de medewerker zelf. Niet alleen opleidingen en trainingen spelen een rol, maar ook feedback en reflecteren met collega’s. Niet iedereen wil, kan of durft eigen initiatief te nemen in dit proces. Het is daarom van belang dat de organisatie een veilige en stimulerende werkomgeving creëert waarin er vertrouwen heerst.

Om u in dit traject te ondersteunen, informeren wij u de komende periode stapsgewijs. Zo komt u te weten wat duurzame inzetbaarheid inhoudt en hoe u als werkgever duurzame inzetbaarheid kan integreren binnen uw organisatie. Wenst u alvast meer informatie te ontvangen? Neem gerust contact op met uw adviseur of vul ons contactformulier in en wij nemen met u contact op.

Deel dit artikel via: