Tips bij kabel- en leidingschades

In de Nederlandse bodem ligt momenteel 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen. Het is dus helemaal niet vreemd dat er soms een kabel of leiding wordt geraakt. Deze schade kost het bedrijfsleven ongeveer 25 miljoen per jaar. Hoe begroot u als aannemer de post voor kabel- en leidingschades? Welke zaken hebben invloed wanneer er schade is en welke kosten komen hierbij kijken?

Bij schade is altijd de vraag wie er aansprakelijk is en welke zaken worden vergoed. Vraag daarom altijd om duidelijke feiten en specifieke beschrijvingen van de omstandigheden. Verder kan schade ook gevaar opleveren. Denk aan een gaslek, uitval van elektriciteit of water. Het is verstandig om van te voren goed in kaart te brengen of deze situaties ook bij uw werkzaamheden kunnen voorkomen.

Wat wordt er eigenlijk verstaan onder kabel- en leidingschade?

Bij kabel- en leidingschade gaat het om een beschadiging van een zaak. Deze zaakschade wordt geleden op het moment van de beschadiging, omdat dat de waarde van de zaak vermindert.

Tip 1: Probeer de situaties en de omvang van de schades in te schatten

In de meeste gevallen zal de netbeheerder de aannemer aanspreken voor een vergoeding van de schade. Echter komt het in de praktijk vaak voor dat aannemers en verzekeraars tegen verschillende kostenposten aanlopen na ontvangst van de schadevordering van de netbeheerder. Binnen de correspondentie tussen netbeheerders en aannemers wordt er met enige regelmaat verwezen naar jurisprudentie. Vandaar dat het verstandig is om een paar vragen na te gaan wanneer u schade heeft, namelijk:

  • Welke omstandigheden waren er en kwam het door handelen van u als aannemer?
  • Wat is de omvang van de schade?
  • Wie betaalt de kosten van het herstel?

Tip 2: Vergeet niet de post herstelkosten

De netwerkbeheerder brengt u bij schade op de hoogte van de herstelkosten. Kijk bij de herstelkosten of deze redelijk zijn, uitgaand van een bekwame reparateur natuurlijk. Het kan ook voorkomen dat netwerkbeheerders er voor kiezen om de schade in eigen beheer te herstellen. Ook dan is het verstandig om van te voren na te gaan of de tarieven reëel zijn. De schade moet begroot worden op de naar objectieve maatstaven vast te stellen kosten die een netwerkbeheerder maakt om de storing te verhelpen. Deze kosten moet de netbeheerder onderbouwen.

Tip 3: Netwerkbeheerders kunnen kosten van derden rekenen

Netbeheerders kunnen voor specialistische werkzaamheden naast eigen personeel, ook derden of andere aannemers vragen om de schade te herstellen. Wanneer u als aannemer de schade heeft veroorzaakt, dan kunnen deze kosten bij u in rekening worden gebracht. Krijgt u met schade te maken? Ga dan de volgende vragen af:

  • Kloppen de facturen die de netwerkbeheerder heeft gedeeld?
  • Welke werkzaamheden zijn nodig voor het herstel van de schade?
  • Staat er een post verhaalkosten?

Verhaalkosten zijn gemaakte buitengerechtelijke kosten. De netwerkbeheerder moet de post onderbouwen.

Tip 4: Vergeet de voordeelstoerekening niet

Vergeet bij de berekening van de begroting niet de voordeelstoerekening mee te nemen. Met regelmaat komt het voor dat bij herstel van de leiding of kabel de toestand wordt verbeterd. Nieuwe onderdelen verlengen de levensduur of de kabel heeft meer capaciteit. Op het moment dat de schade een voordeel oplevert voor de netbeheerder, dient er een correctie te worden toegepast op de te betalen schadevergoedingen. Voor u als aannemer is het dus van belang om te kijken of dit voor u van toepassing is en te zorgen dat u het kunt aantonen. Wel met een kleine kanttekening: Voor het berekenen van het voordeel speelt onder meer mee hoe oud het vernieuwde onderdeel was en de levensduur van het betreffende onderdeel.

Neem de bovenstaande aspecten mee om reëel schades te begroten en af te wikkelen. Dring tot slot er altijd op aan dat de netbeheerder zorgt voor duidelijke toelichting en onderbouwing van schades. Uiteraard is voorkomen, beter dan genezen dus ga altijd preventief te werk.

Wilt u meer weten over kabel- en leidingschade?

Neem gerust contact op via 023 – 520 10 30. Onze adviseurs adviseren u graag.

Deel dit artikel via: