Waarom een milieuschadeverzekering?

Vaak wordt bij milieuschade gedacht aan bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Maar ook als u niet met milieugevaarlijke stoffen werkt, kunt u hiermee in aanraking komen.  Denk aan asbest dat vrijkomt door brand of verontreinigd bluswater dat in de grond zakt. Deze schade wordt in veel gevallen niet door een brand- of aansprakelijkheidsverzekering vergoedt en de kosten kunnen dan behoorlijk oplopen.


Soorten milieuschade

Veel ondernemers sluiten geen milieuschadeverzekering af terwijl het vaker nodig is dan u denkt. Wanneer er gevaarlijke stoffen in het milieu terechtkomen eist de Wet milieubeheer dat u dit opruimt. Naast chemische middelen vallen ook asbest, schoonmaakmiddelen of bepaalde kunststoffen onder de gevaarlijke stoffen. Milieuschade ontstaat bijvoorbeeld door:

  • Een storm waarbij asbesthoudende onderdelen van het dak waaien.
  • Een tank met onkruidbestrijdingsmiddelen valt om en loopt leeg.
  • Een dieseltank of koelvloeistofsysteem raakt lek door een aanrijding.
  • Vervuild bluswater is in een sloot of riool gestroomd en in de grond gezakt.


Verzeker u met de milieuschadeverzekering

Met de milieuschadeverzekering bent u verzekerd voor (hoge) kosten die ontstaan als er onverwacht schadelijke stoffen in de bodem en/of het oppervlaktewater terecht zijn gekomen. De verzekering vergoedt de saneringskosten van de directe en indirecte milieuschade na brand, storm of een andere gedekte oorzaak. Ook de bedrijfsschade als gevolg van een sanering valt hieronder. Niet alleen de eigen locatie is verzekerd, maar ook de locaties rondom zijn meeverzekerd.

Advies

Onze adviseur komt graag bij u langs om de risico’s te bespreken en te bekijken welke dekkingen het beste bij uw situatie passen. Bel 023 – 520 10 30 of stuur gerust een e-mail naar info@boval.nl. Wij denken graag met u mee!

Deel dit artikel via: