Waarom is een ziekteverzuimverzekering belangrijk?

Met een ziekteverzuimverzekering bent u verzekerd van twee jaar loondoorbetaling en hulp bij re-integratie van zieke medewerkers met wie u een arbeidsovereenkomst heeft. Indien een medewerker door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval niet kan werken, moet u als werkgever het loon doorbetalen, de ziekteverzuimverzekering dekt deze kosten.

Boval heeft een compleet verzuimmanagementpakket ontwikkeld, namelijk het Inkomenspakket.

Belangrijk is om dit risico voor uw bedrijf volledig in kaart te krijgen. Denk hierbij aan een directe koppeling met een arbodienst. Hierbij wordt vanaf dag één na de ziekmelding verzuim opgepakt en vindt er begeleiding plaats van uw werknemer gedurende het gehele verzuimtraject.

Zeker in deze coronatijd zien wij dat verzekeraars premies gaan verhogen en/of de wachtdagen vermeld in de polissen verlengen. Het kan dus zeker lonen om uw ziekteverzuimverzekering te laten beoordelen.

Wilt u weten of uw bedrijf deze risico’s goed in kaart heeft gebracht en afgedekt? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

 

Laat uw ziekteverzuimverzekering beoordelen


Lees het vorige artikel: Steeds meer GPS-dieven in Noord-Holland

Deel dit artikel via: