Collectieve ongevallen

Collectieve ongevallenverzekering

In welke branche uw bedrijf ook actief is, een ongeluk zit in een klein hoekje. Met een collectieve ongevallenverzekering verzekert u uw werknemers (of de nabestaanden) van een uitkering als zij door een ongeval blijvend invalide worden of overlijden. Of u dit nu wegens CAO-eisen doet of uit eigen overwegingen.

Dekking

Uw werknemers zijn verzekerd van een eenmalige kapitaalsuitkering als zij door een ongeval blijvend invalide raken. Mocht een werknemer komen te overlijden, dan gaat deze uitkering naar de nabestaanden.

Verplicht of niet?

Een Arbeidsongevallenverzekering voor uw werknemers is niet verplicht. Wel is in veel CAO’s de ongevallenverzekering opgenomen als arbeidsvoorwaarde. Werkgevers sluiten vaak ook buiten zulke CAO’s een ongevallenverzekering af omdat ze de verzekering als goede extra arbeidsvoorwaarde zien om werknemers aan zich te binden.


Vraag vrijblijvend een offerte aan

Offerte aanvragen