Inventaris en goederen

Bedrijfsschadeverzekeringen voor ieder bedrijf

Verzekering voor inventaris en goederen

In geval van beschadiging of verlies van bedrijfsuitrusting, voorraden en huurderbelang dient het één en ander opnieuw aangeschaft te worden. Uw bedrijfsactiviteiten mogen immers niet stilstaan. Zonder goede verzekering kan uw onderneming met dermate grote uitgaven geconfronteerd worden, dat het voortbestaan niet langer gegarandeerd is. Met een verzekering voor bedrijfsinhoud heeft u zich afdoende beschermd.

Dekking

De bedrijfsinhoudverzekering dekt kosten die voortvloeien uit het beschadigen of verliezen van de bedrijfsuitrusting, voorraden of huurderbelang. Tot bedrijfsuitrusting behoren machines en dergelijke. Onder voorraden verstaan wij grondstoffen, halffabrikaten en gereed producten. Met huurderbelang bedoelen wij de zaken die door u aan het gehuurde zijn toegevoegd en die u zélf moet verzekeren.


Vraag vrijblijvend een offerte aan

Offerte aanvragen