Reconstructiekostenverzekering

Bedrijfsschadeverzekeringen voor ieder bedrijf

Reconstructiekostenverzekering

U heeft waterschade opgelopen aan het pand en daardoor is de administratie onbruikbaar. De reconstructiekostenverzekering is een verzekering voor de extra kosten die u moet maken om uw administratie in oude staat te herstellen.

Dekking reconstructiekostenverzekering

De reconstructiekostenverzekering dekt de kosten die voortvloeien uit schade aan de administratie door een calamiteit. Als u bijvoorbeeld brand- of waterschade lijdt, is de kans groot dat ook uw administratie verloren gaat. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. Kosten zijn bijvoorbeeld:

• Extra personeelskosten, eventueel vermeerderd met betalingen voor overwerk
• Extra kosten voor verwarming, water, elektriciteit, telefoon en dergelijke
• Kosten voor het verzamelen van verloren gegevens als documenten en boeken
• Kosten voor huur van tijdelijke ruimte
• Diverse andere bijkomende kosten

Extra voorzorgsmaatregelen reconstructiekostenverzekering

In de praktijk blijkt dat bij veel bedrijven niet precies bekend is welke informatie waar opgeslagen is. Voor een snel herstel van uw onderneming na een calamiteit is die kennis echter van cruciaal belang. Preventieve maatregelen, zoals opslag van duplicaten buitenshuis, kunnen dan ook een aanzienlijke vermindering van het risico betekenen.


Vraag vrijblijvend een offerte aan

Offerte aanvragen